Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-I

Tarih:  -

Konum:  Zoom Meeting

14 Ekim 2021 tarihli Üniversite Senato kararıyla kurulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu (Sürdürülebilir TEDÜ) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Ortak Tasarım Toplantısı’nın ilki 6 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda TEDÜ akademik ve idari personeli ile öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Bu toplantının amacı; idari, akademik ve öğrenci paydaşlarıyla beraber sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üniversite faaliyetlerine kapsamlı şekilde dahil edilebilmesine yönelik yol haritası belirlenmesidir. Bu yol haritasında yer alacak somut aksiyon adımlarına dair katılımcıların görüş ve önerileri Miro uygulaması üzerinden 4 eksende ele alınmıştır:  

  • Eğitim
  • Araştırma
  • Yönetişim 
  • Topluma hizmet/katkı

 

Her bileşen için; kalıcı pozitif sosyal etki yaratacak, uygulamaya dönük, somut, ölçülebilir, takip edilebilir ve kısa/orta vadeli öneriler toplanmış ve aşağıda ilgili olduğu ana bileşenin altında gruplanarak sunulmuştur. 

Ortak Tasarım Toplantıları’nın öğrenciler, uluslararası öğrenciler, TEDÜ’nün alt yüklenicileri ve dış paydaşlar gibi farklı hedef gruplarla tekrarlanarak bütüncül bir yol haritası çıkarılması amaçlanmaktadır.

 

 

Sürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-ISürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-ISürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-ISürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-ISürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-I