Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Birleşmiş Milletler Üye Devletleri, 2015 yılında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni benimseyerek, 2030 yılına kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, cinsiyetler arası eşitlik, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi 17 genel temayı içeren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UN 2030 Agenda for Sustainable Development) ile evrensel bir eylem çağrısında bulunmuşlardır.

Genç ve dinamik bir vakıf üniversitesi olarak TEDÜ, söz konusu küresel zorluklarla mücadele etmek için (14 Ekim 2021 tarih ve 2021/25 sayılı Senato kararı ile) eğitim, araştırma, yönetişim ve toplumsal katkı hizmetlerinin yürütülmesinde SKA'larla uyum içinde çalışma kararı almış ve SKA’lara ulaşmayı taahhüt etmiştir. Bu kararı etkin şekilde hayata geçirilebilmenin ilk adımlarından biri TEDÜ Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunu kurmak olmuştur. Grubun amacı TEDÜ’de katılımcı bir sistem içerisinde eğitim – araştırma – yönetişim – topluma katkı eksenlerinde sürdürülebilirlik, çevre politikaları, iklim değişikliği, eşitsizlikler gibi küresel, kültürel ve ekolojik meselelere yönelik farkındalığı arttırmak, söz konusu konularda eyleme dönük ve toplumsal faydaya dönüşen adımların atılmasını teşvik etmektir.

Kurucu ekibe ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sürdürülebilir bir üniversite için Sürdürülebilir TEDÜ Çalışma Grubu, tüm TEDÜ ailesinin destek ve katkısını beklemektedir.

Sürdürülebilirlik logo