Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-II

Tarih:  -

Konum:  Zoom Toplantısı

14 Ekim 2021 tarihli Üniversite Senato kararıyla kurulan Sürdürülebilirlik Komisyonu (Sürdürülebilir TEDÜ) çatısı altında gerçekleştirilen Ortak Tasarım Toplantıları’nın ikincisi 25 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda öğrenci toplulukları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının amacı; öğrenci paydaşlarla beraber sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üniversite süreçlerine kapsamlı şekilde dahil edilebilmesine yönelik yol haritası belirlenmesidir.

 

Bu yol haritasında yer alacak somut aksiyon adımlarına dair katılımcıların görüş ve önerileri Miro uygulaması üzerinden 2 eksende ele alınmıştır:  

 

  • Yönetişim (TEDÜ işleyiş/hizmetler)
  • Topluma hizmet/katkı

 

Her bileşen için; kalıcı pozitif sosyal etki yaratacak, uygulamaya dönük, somut, ölçülebilir, takip edilebilir ve kısa/orta vadeli öneriler toplanmıştır. Toplantıda öğrencilere ayrıca TEDÜ için öncelikli SKA’lar sorulmuştur. Gelen cevaplara göre ilk 5 SKA sırasıyla şunlardır:

 

SKA 4 - Nitelikli Eğitim

SKA 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

SKA 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

SKA 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

SKA 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Sürdürülebilir TEDÜ: Ortak Tasarım Toplantısı-2

TEDÜ akademik/idari personelleri ve öğrenci temsilcileriyle yapılan ilk toplantıda topluluk temsilcileriyle benzer şekilde ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ amaçlarının yanı sıra farklı olarak ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ ve ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ amaçları öncelenmiştir. 

 

Sürdürülebilir TEDÜ çalışma grubu bu önerilerin kısa ve orta vadede hayata geçirilebilmesi için görüşmelere başlamıştır.

Ortak Tasarım Toplantısı – I sonuç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.